Tháng Mười Một 14th, 2020

Chuyển đổi số tăng trải nghiệm khách hàng

Chuyển đổi số tăng trải nghiệm khách hàng

Khách hàng là người quyết định hiệu quả của mục tiêu này, từ số lượng đơn hàng, mức độ được ủng hộ, doanh thu, tăng trưởng của doanh nghiệp. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu là chuyển đổi số lấy khách hàng làm trung tâm, hướng tới cải thiện trải nghiệm khách hàng. Dưới tác động của cách mạng công […]

Xem tiếp
Call Now Button
Hotline: 02866526777
SMS: 02866526777 Message facebook