Bạn muốn tổ chức sự kiện thành công?
Nhận tư vấn miễn phí

Doanh nghiệp xanh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023

Doanh nghiệp xanh Thành phố Hồ Chí Minh Năm 2023 là giải thưởng do Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố (Huba) phối hợp cùng báo Sài Gòn Giải phóng tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố. FS Event vinh dự được Huba tin tưởng và giao nhiệm vụ thiết kế nhận diện sự kiện Doanh nghiệp xanh – điều phối, hỗ trợ tổ chức chương trình.

Chương trình diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 13/9/2023 tại Khách sạn Rex Sài Gòn với hơn 300 khách mời là lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các Sở Ban Ngành, đại diện các doanh nghiệp đạt giải tham dự.

Với chủ đề định hướng phát triển bền vững trên địa bàn thành phố, tập trung vào giải pháp nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân; tăng cường quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên; Đảm bảo mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững; Tăng cường phương thức thực hiện và thúc đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững…

Giải thưởng Doanh nghiệp xanh TP. Hồ Chí Minh năm 2023 – một sáng kiến nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của thành phố. Đây là một trong những hoạt động thực hiện Kế hoạch triển khai Chiến lược tăng trưởng xanh hướng đến phát triển bền vững trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030.

Giải thưởng Doanh nghiệp xanh TP. Hồ Chí Minh năm 2023 hướng đến các tiêu chí đánh giá về môi trường như Xử lý chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường; Trình độ công nghệ sản xuất, xử lý chất thải hiện đại; Sản phẩm thân thiện môi trường; Áp dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng; Chuyển đổi sử dụng năng lượng tái tạo; Sử dụng nguyên vật liệu thân thiện môi trường; Doanh nghiệp có đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường tại đơn vị và cộng đồng, nâng cao nhận thức của người lao động; có các dự án bảo vệ môi trường; Hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước …

=> Xem thêm Clip Review sự kiện tại link https://www.youtube.com/watch?v=SltvhvXzwPU

Sự kiện đã tổ chức

Call Now Button
Hotline: 02866526777
SMS: 02866526777 Message facebook